IRC_Bot Joke!

Sorry, it’s in spanish

[10:31] Tuti: !seen mis_tetas
[10:31] WANON: Tuti, No recuerdo haber visto a mis_tetas.

Comment